• Kompleksowe sprzątanie po remontach, adaptacjach i pracach budowlanych
  • Kompleksowe sprzątanie lokali przed/po wynajmie
  • Mycie okien i przeszkleń balkonowych
  • Czyszczenie balkonów, tarasów z ptasich zanieczyszczeń
  • Maszynowe mycie podłóg
  • Sprzątanie po imprezach
  • Awaryjne prace porządkowe (np. po zalaniu lub innym zdarzeniu losowym)